นางกันตวรรณ  ตันเถียร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพังงา เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 014
 • ชื่อ-สกุล :
  นางกันตวรรณ  ตันเถียร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กุมภาพันธ์ 2515
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  68/2 หมู่ที่ 3
  ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา
  จ. พังงา 82000
  โทรสาร : 076 460 739
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1540 6633
  e-Mail : kantanthien@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later