นายจีรเดช  ศรีวิราช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพะเยา เขต 3
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 069
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจีรเดช  ศรีวิราช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มกราคม 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  201 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสันป่าตอง
  ต. สันโค้ง อ. ดอกคำใต้
  จ. พะเยา 56120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
   - นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later