นายจีรเดช  ศรีวิราช


จังหวัดพะเยา เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 068
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจีรเดช  ศรีวิราช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มกราคม 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  201 หมู่ที่ 2 สันป่าตอง
  ต. สันโค้ง อ. ดอกคำใต้
  จ. พะเยา 56120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1530 0888
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later