นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ


จังหวัดพะเยา เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 340
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 พฤษภาคม 2501
 • การศึกษา :
   - เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  38/4 หมู่ที่ 10 ซอยคลองมะเดื่อ 10 ถนนเศรษฐกิจ
  ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน
  จ. สมุทรสาคร 74110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4567 8111
  e-Mail : wisut.chainaroon@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา 5 สมัย
   - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later