นายจิรทัศ  ไกรเดชา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 062
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจิรทัศ  ไกรเดชา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 เมษายน 2521
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  29 หมู่ที่ 7
  ต. บ้านม้า อ. บางไทร
  จ. พระนครศรีอยุธยา 13190
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3024 9051
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับจ้าง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอลาดบัวหลวง พ.ศ. 2547 - 2551
   - อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอลาดบัวหลวง พ.ศ. 2551 - 2555
   - อดีตรองประธานสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later