นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 443
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กันยายน 2519
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  12 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลำตาเสา ถนนพหลโยธิน
  ต. ลำตาเสา อ. วังน้อย
  จ. พระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์ : 035 272 056
  โทรสาร : 035 272 056
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later