นายนพ  ชีวานันท์


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 167
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพ  ชีวานันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กันยายน 2520
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science (Business Information Technology)
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๑/๒ หมู่บ้านปทุมรัตน์ ซอยหมู่บ้านปทุมรัตน์ ถนนโรจนะ
  ต. คานหาม อ. อุทัย
  จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐
  โทรศัพท์ : 035 355 923
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later