นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 033
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มิถุนายน 2506
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   - ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   - กรรมาธิการติดตามงบประมาณ
   - กรรมาธิการการสาธารณสุข
   - กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
   - กรรมาธิการการศึกษา
   - กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later