นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์


จังหวัดปัตตานี เขต 4
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 388
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 ธันวาคม 2509
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  22/2 หมู่บ้านหลังแขวง ซอย 2 ถนนหนองจิก
  ต. สะบารัง อ. เมืองปัตตานี
  จ. ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6333 5591
  e-Mail : smbenjalak@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาจังหวัดปัตตานี
   - อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later