นายอนุมัติ  ซูสารอ


จังหวัดปัตตานี เขต 3
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 464
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุมัติ  ซูสารอ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2492
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/3 หมู่ที่ 1
  ต. ควน อ. ปะนาเระ
  จ. ปัตตานี 94190
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6297 6970
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เขต 2 จังหวัดปัตตานี พรรคมาตุภูมิ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later