นายอับดุลบาซิม  อาบู


จังหวัดปัตตานี เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 480
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอับดุลบาซิม  อาบู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 สิงหาคม 2513
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพระญา
  ต. ปากล่อ อ. โคกโพธิ์
  จ. ปัตตานี 94180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1598 0325
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later