นายอับดุลบาซิม  อาบู

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปัตตานี เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 482
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอับดุลบาซิม  อาบู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 สิงหาคม 2513
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/1 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านพระยา
  ต. ปากล่อ อ. โคกโพธิ์
  จ. ปัตตานี 94180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1598 0325
  e-Mail : abdulbasim2513@icloud.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later