นายอันวาร์  สาและ


จังหวัดปัตตานี เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 481
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอันวาร์  สาและ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ธันวาคม 2513
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๕๒/๑๔๒ อาคารสายลมสวีท ซอยพหลโยธิน ๓๒ ถนนพหลโยธิน
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later