นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรี เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 082
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 กุมภาพันธ์ 2506
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเกริก
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  415 หมู่ที่ 4
  ต. ศรีมหาโพธิ อ. ศรีมหาโพธิ
  จ. ปราจีนบุรี 25140
  โทรศัพท์ : 037 206 383
  โทรสาร : 037 279 474
  e-Mail : iamkatai@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - วิปรัฐบาล
   - กรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
   - โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
   - เลขานุการประจำนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later