นายอำนาจ  วิลาวัลย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรี เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 489
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอำนาจ  วิลาวัลย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 กรกฎาคม 2507
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันรัชต์ภาคย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  224/13 ซอย 7 ถนนปราจันตคาม
  ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี
  จ. ปราจีนบุรี 25000
  โทรศัพท์ : 037 211 137
  โทรสาร : 037 217 080
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3767 3222
  e-Mail : amnat0837@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later