นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 209
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 มกราคม 2496
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  300/7-9 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล
  ต. กำเนิดนพคุณ อ. บางสะพาน
  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77140
  โทรศัพท์ : 032 691 167
  โทรสาร : 032 691 168
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย พ.ศ. 2548, 2550, 2554, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later