นายมนตรี  ปาน้อยนนท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 277
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมนตรี  ปาน้อยนนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤศจิกายน 2506
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • สถานที่ติดต่อ :
  666 หมู่ที่ 6
  ต. ไร่ใหม่ อ. สามร้อยยอด
  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9458 8888
  e-Mail : montreepa@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later