นายพิษณุ  พลธี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปทุมธานี เขต 6
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 249
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิษณุ  พลธี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กันยายน 2524
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later