นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร


จังหวัดปทุมธานี เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 233
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มิถุนายน 2507
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  33/15 หมู่ที่ 4
  ต. บึงสนั่น อ. ธัญบุรี
  จ. ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1808 2863
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later