นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์


จังหวัดปทุมธานี เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 090
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มกราคม 2504
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  6 หมู่ที่ 18
  ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6548 7609
  e-Mail : c-yan2009@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later