นายศุภชัย  นพขำ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปทุมธานี เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 367
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศุภชัย  นพขำ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤศจิกายน 2529
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  46/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมะขาม ถนนติวานนท์
  ต. บ้านกลาง อ. เมืองปทุมธานี
  จ. ปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0222 8883
  e-Mail : tao_nopkhum@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later