นายรุ่งโรจน์  ทองศรี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 303
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรุ่งโรจน์  ทองศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤศจิกายน 2505
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) UNIVERSITY OF SAN JOSE-RECOLETOS ประเทศฟิลิปปินส์
 • สถานที่ติดต่อ :
  195 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
  ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย
  จ. บุรีรัมย์ 31140
  โทรศัพท์ : 044 671 221
  โทรสาร : 044 671 220
  e-Mail : rungrot_th@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกวุฒิสภา
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later