นายไตรเทพ  งามกมล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 6
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 132
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไตรเทพ  งามกมล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤศจิกายน 2503
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - การบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  109/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
  ต. นางรอง อ. นางรอง
  จ. บุรีรัมย์ 31110
  โทรศัพท์ : 044 631 224
  e-Mail : trithepngam@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later