นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 455
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 ตุลาคม 2505
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  679 หมู่ที่ 19 หมู่บ้านอุดมธรรม ถนนกระสัง - ประโคนชัย
  ต. กระสัง อ. กระสัง
  จ. บุรีรัมย์ 31160
  โทรสาร : 044 691 182
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1863 3311
  e-Mail : kheaw99@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นายกเทศมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later