นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 299
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 ตุลาคม 2503
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  445/7 หมู่ที่ 19 หมู่บ้านประสพสุข ถนนท่าช้าง
  ต. นิคม อ. สตึก
  จ. บุรีรัมย์ 31150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9404 1444
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later