นายสนอง  เทพอักษรณรงค์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 373
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสนอง  เทพอักษรณรงค์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2489
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  188/102 หมู่บ้านนีโอนคร ถนนหน้าสถานี
  ต. ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์
  จ. บุรีรัมย์ 31000
  e-Mail : sanong.thep@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
   - สมาชิกสาผู้แทนราษฎร ปี 2550 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later