นายไตรรงค์  ติธรรม


จังหวัดบึงกาฬ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 133
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไตรรงค์  ติธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มกราคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  151 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านพัฒนาภิบาล
  ต. เซกา อ. เซกา
  จ. บึงกาฬ 38150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3358 5713
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2528 กรรมการสุขาภิบาลศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
   - พ.ศ. 2531 - 2534 สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย อำเภอเซกา
   - 23 ธ.ค. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.หนองคาย
   - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.บึงกาฬ
   - พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.บึงกาฬ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later