นายไตรรงค์  ติธรรม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบึงกาฬ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 133
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไตรรงค์  ติธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มกราคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2528 กรรมการสุขาภิบาลศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
   - พ.ศ. 2531 - 2534 สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย อำเภอเซกา
   - 23 ธ.ค. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.หนองคาย
   - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.บึงกาฬ
   - พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.บึงกาฬ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later