นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดบึงกาฬ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 103
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูอุดรธานี
   - การศึกษามหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  336 หมู่ที่ 7
  ต. วิศิษฐ์ อ. เมืองบึงกาฬ
  จ. บึงกาฬ 38000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3033 9669
  e-Mail : cherdphong1954@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later