นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดน่าน เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 121
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2520
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master of Commerce (International Business) DEAKIN UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   - อดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later