นายชลน่าน  ศรีแก้ว

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดน่าน เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 083
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชลน่าน  ศรีแก้ว
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มิถุนายน 2504
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  407/8 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกลางเวียง ถนนยันตรกิจโกศล
  ต. กลางเวียง อ. เวียงสา
  จ. น่าน 55110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1993 8646
  e-Mail : srikaewcholnan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตผู้อำนวยการ รพ.นาหมื่น รพ.นาน้อย รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
   - ส.ส. 4 สมัย พ.ศ. 2544 - 2557
   - อดีตผู้ช่วยเลขา รมว.สาธารณสุข
   - อดีตเลขา รมว.สาธารณสุข
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later