นายชลน่าน  ศรีแก้ว


จังหวัดน่าน เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 082
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชลน่าน  ศรีแก้ว
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มิถุนายน 2504
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  407/8 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านดอนแก้ว ถนนยันตรกิจโกศล
  ต. กลางเวียง อ. เวียงสา
  จ. น่าน 55110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8391 4292, 08 1993 8646
  e-Mail : cholnan.sk@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later