นางสิรินทร  รามสูต

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดน่าน เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 418
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสิรินทร  รามสูต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts GLASSBORO STATE COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  42 หมู่บ้านมิ่งเมือง
  ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน
  จ. น่าน 55000
  โทรสาร : 0 5471 0612, 054 710 612
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1602 4138
  e-Mail : mp.noy2560@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาเทศบาล 18 ปี
   - เทศมนตรีการศึกษา
   - นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 2 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2548 พรรคไทยรักไทย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 พรรคพลังประชาชน
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 พรรคเพื่อไทย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 พรรคเพื่อไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later