นายกูเฮง  ยาวอหะซัน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนราธิวาส เขต 3
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 026
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกูเฮง  ยาวอหะซัน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/5 หมู่ที่ 1
  ต. มะนังตายอ อ. เมืองนราธิวาส
  จ. นราธิวาส 96000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9597 8889
  e-Mail : kyawohasun@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later