นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนราธิวาส เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 406
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ตุลาคม 2524
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  106/11 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซรายอ
  ต. ปาเสมัส อ. สุไหงโก-ลก
  จ. นราธิวาส 96120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1122 1212
  e-Mail : bilablueice@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี พ.ศ. 2551-2561 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later