นายวัชระ  ยาวอหะซัน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนราธิวาส เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 317
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัชระ  ยาวอหะซัน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กุมภาพันธ์ 2506
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏยะลา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๓๐/๔ หมู่ที่ ๑ ถนนจารุเสถียร
  ต. มะนังตายอ อ. เมืองนราธิวาส
  จ. นราธิวาส ๙๖๐๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1189 6688
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later