นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนนทบุรี เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 262
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2511
 • การศึกษา :
   - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พ.ศ. 2550 - 2553
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later