นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์


จังหวัดนนทบุรี เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 262
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2511
 • การศึกษา :
   - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  59 หมู่ที่ 1
  ต. ขุนศรี อ. ไทรน้อย
  จ. นนทบุรี 11150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1928 7888
  e-Mail : krit5995@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พ.ศ. 2550 - 2553
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later