นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์


จังหวัดนนทบุรี เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 262
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2511
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  59 หมู่ที่ 1 ถนนทช.นบ.3017
  ต. ขุนศรี อ. ไทรน้อย
  จ. นนทบุรี 11150
  โทรศัพท์ : 0 2068 7843
  e-Mail : krit5995@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1.เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พ.ศ.2550-2553
   - 2.เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555-2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later