นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนนทบุรี เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 321
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๘/๑๘ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง
  จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later