นายมนตรี  ตั้งเจริญถาวร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนนทบุรี เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 276
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมนตรี  ตั้งเจริญถาวร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  26 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์
  ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1789 7979
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later