นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์


จังหวัดนนทบุรี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 283
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 มีนาคม 2521
 • การศึกษา :
   - Master of Science (Computer and Engineering Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สถานที่ติดต่อ :
  134/5 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  e-Mail : manasakchan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี ปี 2550 - 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later