นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนนทบุรี เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 063
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 ธันวาคม 2518
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - Master of Science (Engineering Business Management) UNIVERSITY OF WARWICK ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  59/28 หมู่ที่ 8
  ต. บางกร่าง อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทางการเมือง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later