นางเจริญ  เรี่ยวแรง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนนทบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 077
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเจริญ  เรี่ยวแรง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มกราคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถานที่ติดต่อ :
  3 ซอยนนทบุรี 2 ถนนนนทบุรี 1
  ต. สวนใหญ่ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2526 1880
  โทรสาร : 0 2526 1880
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later