นายนิโรธ  สุนทรเลขา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 188
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิโรธ  สุนทรเลขา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 เมษายน 2496
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ง 25/10 ถนนดาวดึงส์
  ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ 60000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
   - ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฏร
   - สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย
   - สมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later