นายทายาท  เกียรติชูศักดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 144
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทายาท  เกียรติชูศักดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 กุมภาพันธ์ 2509
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  40/6 หมู่ที่ 1
  ต. หัวหวาย อ. ตาคลี
  จ. นครสวรรค์ 60140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1888 3130
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งกำนัน ต. หัวหวาย
   - ปี พ.ศ. 2547 สมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์
   - ปี พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later