นายมานพ  ศรีผึ้ง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 281
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานพ  ศรีผึ้ง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กรกฎาคม 2502
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  348 หมู่ที่ 1
  ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก
  จ. นครสวรรค์ 60160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2553
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later