นายวีระกร  คำประกอบ


จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 342
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวีระกร  คำประกอบ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 พฤษภาคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Engineering (Mechanical) YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ถนนพหลโยธิน
  ต. นครสวรรค์ออก อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1888 7048
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2518 นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม
   - 2538 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - สส. 2526, 2531, 2535, 2535 (2), 2538, 2539, 2548, 2549, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later