นายสายัณห์  ยุติธรรม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 412
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสายัณห์  ยุติธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2508
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  121 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านยางใหญ่ ถนนท่านาย-ทุ่งใน
  ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา
  จ. นครศรีธรรมราช 80160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2667 0608
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later