นายชัยชนะ  เดชเดโช


จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 088
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยชนะ  เดชเดโช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 มิถุนายน 2529
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  794/33 หมู่ที่ 13 พูนทรัพย์ ซอยพูนทรัพย์ ถนนเขาชุมทอง-ร่อนพิบูลย์
  ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์
  จ. นครศรีธรรมราช 80130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7999 9607
  e-Mail : tan_9999@hotmail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later