นายชัยชนะ  เดชเดโช


จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 089
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยชนะ  เดชเดโช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 มิถุนายน 2529
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  794/33 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านพูนทรัพย์ ซอยพูนทรัพย์ ถนนร่อนพิบูลย์-เขาชุมทอง
  ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์
  จ. นครศรีธรรมราช 80130
  โทรสาร : 075 310 030
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7999 9607
  e-Mail : tan_9999@hotmail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 และพายุปลาบึก ปี 2562 ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผมได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนของการสร้างบ้านพัก จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later