นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 097
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถานที่ติดต่อ :
  3/1 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองกุย ถนนคลองกุย-นาบอน
  ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง
  จ. นครศรีธรรมราช 80220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9078 8888
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 สมัย
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรี 3 กระทรวง
   - ประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล (วิปรัฐบาล) สมัยท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later