นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ


จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 096
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถานที่ติดต่อ :
  3/1 หมู่ที่ 8 คลองกุย ถนนนาบอน-คลองกุย
  ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง
  จ. นครศรีธรรมราช 80250
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9078 8888, 08 1481 9494
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later