นายประกอบ  รัตนพันธ์


จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 203
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประกอบ  รัตนพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  388/15-16 หมู่ที่ 1
  ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง
  จ. นครศรีธรรมราช 80110
  โทรศัพท์ : 075 412 102
  โทรสาร : 075 412 102
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1979 5617
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later