นายประกอบ  รัตนพันธ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 204
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประกอบ  รัตนพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  388/15 หมู่ที่ 1
  ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง
  จ. นครศรีธรรมราช 80110
  โทรศัพท์ : 075 412 102
  โทรสาร : 075 412 102
  e-Mail : prakob1611@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ด้านการเมือง ส.ส. 5 สมัย
   - ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
   - ด้านการเกษตร คณะกรรมาธิการการเกษตร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later