นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 403
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กรกฎาคม 2516
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Industrial Technology (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  180 หมู่ที่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์
  ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่
  จ. นครศรีธรรมราช 80190
  โทรศัพท์ : 075 386 135
  โทรสาร : 075 386 135
  e-Mail : sittichai16@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - วิศวกร นักบริหาร ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later