นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 12
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 360
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 ธันวาคม 2506
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  29/1-2 ถนนเทศบาล 15
  ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง
  จ. นครราชสีมา 30130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6990 6464
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็น สจ. เขต 3 อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later