นายพรชัย  อำนวยทรัพย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 10
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 230
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพรชัย  อำนวยทรัพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กรกฎาคม 2507
 • การศึกษา :
   - การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  181 หมู่ที่ 2
  ต. เฉลียง อ. ครบุรี
  จ. นครราชสีมา 30250
  โทรสาร : 044 444 700
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8981 5888
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later