นางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ


จังหวัดนครราชสีมา เขต 8
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 141
 • ชื่อ-สกุล :
  นางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤศจิกายน 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • สถานที่ติดต่อ :
  59 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์ประสานงานฯ ถนนห้วยแถลง-ลำปลายมาศ
  ต. ห้วยแถลง อ. ห้วยแถลง
  จ. นครราชสีมา 30240
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1878 7777
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later